B12 Eksikliği Belirti, B12 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur.!

Sizlere Bu Makalemde:

B12 Eksikliği Belirti, B12 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur, B12 Vitamini Nedir, B12 Vitamini Nelerde Bulunur, B12 Vitamini Nelerde Var, B12 Vitamini Eksiliği, B12 Vitamin, B12 Vitamini Hapı, B12 Vitamini Eksiliği Belirtileri, B12 Vitamini Kaç Olmalı, B12 Vitamini İğnesi, B12 Vitamini Faydaları, B12 Vitamini Ne İşe Yarar, B12 Vitamini Fazlalığı, konularına en detaylı şekilde deyinicem. Her yerde bulamayacağınız bu bilgiler umarım işinize yarar. Şimdi hemen konumuza dönelim.
KOBALAMİN ( B12 VİTAMİNİ NEDİR)
*
B12 vitamini nedir, ilk olarak 1948 yılında izole edildi ve pernisiyöz anemiyi durduran b12 vitamin olarak tanımlandı. B12 vitamin kobalt içerdiği için parlak kırmızı kristal yapısındadır.* B12 vitamin hapı, DNA sentezi, eritrosit üretimi ve miyelin kılıf sentezi gibi birçok olayda folik asitle birlikte çalışmaktadır. Miyelin kılıfı sinir hücrelerinin dışını sarar ve sinir hücreleri boyunca sinyal iletimini hızlandırır. B12 vitamini hapı, nın emilebilmesi için mideden ‘intrensek faktör’ salgılanır. Bu da ince barsaktan B12 vitamini hapı, nın emilimini arttırır.
*
B12 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur, B12 Vitamini Nelerde Bulunur.
*
B12 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur, veya*B12 Vitamini Nelerde Bulunur,*meraktaysanız sadece hayvansal gıdalarda bulunur. *B12 Vitamini Nelerde Var,*en zengin kaynaklar; karaciğer ve dalaktır. B12 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur sayalım*yumurta, balık, peynir ve et de B12 vitamin*açısından zengindir. Vejeteryanların diyetine, B12 vitamin ekikliği olmaması için eklemesi önerilir.
*
Deneylerle, B12 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur, (mikrogram/100g)

Karaciğer
104

Yumurta
2

Böbrek
63

Peynir
1.8

Alabalık
5

Süzme yoğurt
1

Somon balığı
4

Levrek
1


B12 Eksikliği Belirti, B12 Vitamini Eksiliği, ve B12 Vitamini Eksiliği Belirtileri
*
Suda çözünen diğer vitaminlerin aksine B12 vitamin, i*karaciğer, böbrek ve diğer dokularda depolanabilmektedir. Bu yüzden, B12 Eksikliği Belirti, si yapıcak fakir diyetle beslenenlerde veya intrensek faktör sentez eksikliği olanlarda, 5-6 yıla kadar B12 Eksikliği Belirti, semptom ve bulguları gelişmeyebilir. B12 Eksikliği Belirti,*si*klasik bulgusu pernisiyöz anemidir, ancak B12 Eksikliği Belirti, sinde ilk olarak beyin ve sinir dokusu etkilenebilir.

B12 Eksikliği Belirti, sinde sinir hücrelerinin fonksiyonları bozulur. Bu da, hissizlik, ağrı ve karıncalanma hissi veya yanmaya neden olur. Ayrıca, zihinsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olabilir. Bu durum, yaşlı hastalarda Alzheimer ile karışabilir. B12 Eksikliği Belirti,*si*yaşlılarda oldukça yaygındır ve bu yaş grubunda depresyonun temel nedenlerinden biridir.

B12 Eksikliği Belirti,*si anemi ve nörolojik bulgulara ek olarak, dil kırmızı renklidir ve papillalarında silinme vardır. İshal de görülür. Bunun nedeni, ağız tabanı ve gastrointestinal trakt gibi hızlı bölünen bölgelerdeki hücrelerin B12 Eksikliği Belirti,*sinde bölünememesidir. Folik asit desteği vermek bu semptomları gizleyebilir.

B12 Eksikliği Belirti,*sini saptamak için en iyi yol;
serumda kobalamin miktarını ölçmek veya idrarda veya serumda metilmalonik aside bakmaktır. Ek olarak serum homosistein ölçümü de B12 vitamin ve folik asit seviyesi hakkında bilgi vermektedir. Diğer bir test olan ‘şiling’ testi,* intrensek faktör salınımında bozukluk olup olmadığını anlamak için kullanılmaktadır.*B12 Vitamini Eksiliği Belirtileri*testinde, ağızdan radyoaktif B12 vitamin alınmakta ve idrarla atılıma bakılmaktadır. Düşük yada normal idrarla atılım, intrensek faktör eksikliğine bağlı olarak, B12 vitamin emiliminin bozulduğunu göstermektedir.

Yaşlandıkça B12 vitamin seviyesi azalmaktadır. 65 yaş üstünde B12 vitamin eksikliği oranı % 3-42 arasında saptanmıştır. Yaşlılarda B12 vitamin*eksikliğine erkenden tanı konmalıdır. Çünkü kolayca tedavi edilebilir ve eğer tedavi edilmesse nörolojik ve zihinsel bozukluklara neden olabilmektedir.

Yeni yapılan bir çalışmada; ayakta tedavi gören ardışık 100 yaşlı hasta incelenmiştir. Bunların hiçbirinde *B12 Vitamini Eksiliği Belirtileri*semptom ve bulguları yoktu. Bunlardan 11’inde kobalamin düzeyi < 148 pmol/L, 30 hastada 148-295 arasında, diğerlerinde >296 saptanmıştır.

Başlangıçtaki kobalamin ölçümünden sonra, hastalar 3 ay B12 Vitamini Eksiliği,*için takip ediliyor. Kobalamin seviyesi < 148 pmol/L olanlar tedavi ediliyor ve kobalamin seviyesinde düşüş saptanmıyor. Daha yüksek kobalamin seviyesi olanlarda ise 3 ay sonunda ortalama 18 pmol/L civarında B12 Vitamini Hapı,*azalması saptanıyor. Kobalamin seviyesi düşük olanlardaki azalma daha fazla saptanıyor.* Bu sonuçlara göre yaşlılarda tekrarlayan B12 vitamin seviyesi*ölçmek yüksek fiyat etkinlik oranına sahip.
*
-Serumda B12 vitamin (kobalamin) ölçümü
-İdrarda veya kanda metilmalonik asit ölçümü
-B12 Eksikliği Belirti, si*homosistein ölçümü
*
Bu 3, B12 Eksikliği Belirti*testi içinde idrarda metilmalonik asit ölçümü muhtemelen en iyisi olmaktadır. Çünkü bu test; sensitif, non-invaziv ve hastaların uyumu kolaydır. B12 eksikliği belirtisi, ni düzeltmek mental fonksiyonları ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmektedir.B12 Vitamini Kaç Olmalı, B12 Vitamini Fazlalığı, B12 Vitamini Eksiliği Yaşamamak İçin Önerilen Doz.
*
Mikrogram

< 6 ay
0.3

6-12 ay
0.5

1-3 yaş
0.7

4-6 yaş
1

7-10 yaş
1.4

> 11 yaş
2

Hamileler
2.2

Emzirenler
2.1


B12 Vitamini Faydaları, B12 Vitamini Hapı Faydaları.
*
B12 vitamin folik asit gibi metil grubu vericisidir. Homosistein metabolizmasında, enerji metabolizmasında, immün fonksiyonlarda ve sinir sisteminde önemli fonksiyonları vardır.
B12 Vitamini Faydaları, homosistein hem aterosklerozda hem de osteoporozda rol alan önemli bir bileşktir. Homosistein artışı kalp krizi için bağımsız bir risk faktörüdür. Kalp krizi geçirenlerin %20-40’ında homosistein seviyesi yüksektir. Homosisteinin zararsız hale dönebilmesi için folik asit, B12 vitamin*ve B6 vitaminine gereksinim vardır. Folik asit ancak, yeterli düzeyde B12 vitamin ve B6 vitamini olduğu zaman, homosistein seviyesini düşürebilmektedir. Bu yüzden, bu üç vitamini birlikte almak en mantıklı olandır.
*
B12 Vitamin İçeriği,*B12 Vitamini İğnesi İçeriği.
*
B12 vitamin, in birkaç formu vardır. En yaygın formu, ‘siyanokobalamin’dir. Ancak aktif formları; metilkobalamin ve adenozilkobalamindir. Siyanokobalamin ‘siyanid’ molekülünü uzaklaştırıp, metil veya adenozil grubu almalıdır. Bu yüzden, vücutta* metilkobalamin veya adenozilkobalamine dönüşerek emilir. Bir model çalışmasında, kanserli farelere metilkobalamin ve adenozil kobalamin verildiğinde yaşam süresinde uzama olurken, siyanokobalaminin hiçbir etkisi saptanmamıştır. Klinik çalışmalarda da metilkobalaminin sonuçları, siyanokobalaminden daha iyidir. Metilkobalamin seçimi daha mantıklı gibi gözükmektedir.
*
*
B12 Vitamini Hapı ve B12 Vitamini İğnesi*Kullanımı.

Genelde B12 vitamin, in parenteral formu tercih edilmektedir. Ancak uygun dozda oral B12 vitamin alımı ile, kanda yeterli miktarda* kobalamin artışı sağlanabilmektedir.* 1991 de JAMA’da çıkan makalede; pernisiyöz anemi varlığında bile, oral tedavi ile güvenilir ve etkili bir tedavi sağlanabildiği belirtilmiştir.

Doktrolar, pernisiyöz anemi tedavisinde genelde B12 Vitamini Hapı*formu tercih etmiyorlar. Bu konuda ön yargılar var. B12 Vitamini Hapı, alımının etkinliğini gösteren deliller vardır. 1948’de B12 Vitamini Hapı, izole edildikten sonra, parenteral formu üretildi. Araştırmacılar oral bir form yapmaya çalıştılar. İntrensek faktör içeren bir B12 Vitamini Hapı, formu yapmaya çalışıldı, ancak bazı hastalarda intrensek faktöre karşı antikor geliştiği için başarılı olunamadı. Daha sonra yapılan çalışmalar, B12 Vitamini Hapı, siyanokobalaminin, intrensek faktör olmadan difüzyon yoluyla düşük ama sabit oranda emilebildiğini gösterdi. Dolayısıyla, yüksek doz verildiğinde, yeterince emilebilmektedir.

İlk yapılan çalışmalarda, 300-1000µg/gün siyanokobalaminin pernisiyöz anemiyi kontrol edebildiği göstermiştir. Bu çalışmaların en büyüğünde, B12 vitamini*eksikliği olan* 64* İsveçli hasta, oral 1000µg/gün siyanokobalamin ile tedavi edilmiştir. 3 yıl sonunda tüm hastalarda, klinik düzelme ile birlikte serum ve karaciğer depolarındaki B12 vitamin*seviyesi normale gelmiştir.

Oral B12 Vitamini hapı*tedavisinin etkinliği önceden tahmin edilebilir mi? Evet. Önceleri 100-250µg/gün dozundaki oral uygulamanın etkinliğinin önceden bilinemeyeceği düşünülüyordu. Ancak şimdi, böyle düşük dozların etkinliğini de tahmin edebiliyoruz. Pernisiyöz anemide oral siyanokobalaminin ortalama %1.2’si emilebilmektedir. Günlük devir hızı 2µ dır. Günlük oral yoldan 100-250µg B12 vitamin*alındığında, 1.2-3µg emilecektir. Bu doz da birçok hastaya yeterli olacaktır. Bazı hastalara daha yüksek dozda gerekebilmektedir.

Bir çalışmada, 64 hasta 500µg/gün oral siyanokobalamin almıştır. En düşük emilim miktarı 1.8µg olarak* bulundu. Bu değer günlük ihtiyaç olan 2µg’dan düşüktür. Bu yüzden 1mg/gün dozu en çok tercih edilen miktardır. 1mg/gün etkili olmakla birlikte tedavinin başında depoları hızla doldurmak için 2mg/gün de verilebilir.

Oral alınan B12 vitamini hapı hasta uyumunda sorun oluşturur mu? Hayır. Yapılan çalışmalar oral B12 Vitamini hapı hasta uyumunun çok iyi olduğunu göstermiştir. Çoğu* hasta parenteral tedavi almaktansa, B12 Vitamini*hapı*tedavisi*almayı tercih ediyor.

Sonuç olarak sadece parenteral B12 Vitamini*hapı*klinik faydası olur düşüncesi yanlıştır. Pernisiyöz anemi tedavisinde, çoğu tıp kitabında; 1mg/hafta intramuskuler 8 hafta boyunca,daha sonra ise ömür boyu 1mg/ay önerilmektedir. Oral* B12 vitamin için ise; 2 mg/gün en az bir ay, daha sonra 1 mg/gün şeklinde devamı önerilmektedir.
*
B12 Vitamini Hapı, B12 Vitamini İğnesi Kullanımı*
*
B12 Vitamini Hapı,*B12 Vitamini İğnesi Kullanımı*; AIDS, yaşlılığa bağlı mental fonksiyonlarda bozulma ,astım, depresyon, diyabetik nöropati, sperm miktarı düşüklüğü,multipl skleroz ve tinnitus durumlarında kullanılmaktadır.
*
AIDS"de*B12 Vitamin*Hapı,*B12 Vitamini İğnesi:*HIV testi pozitif hastaların %10-35’inde B12 vitamin, i düşük saptanmaktadır. Bunun nedenleri; B12 vitamin*alım eksikliği, emilimde azalma veya antagonist olan ilaçların kullanılması olabilir. Serum kobalamin seviyesi azaldıkça AIDS’in ilerleyişi artar ve nörolojik semptomlar kötüleşir. Bir çalışmada; 59 asemptomatik HIV’li hasta 2.5 yıl takip edildi.
*
Serum B12 vitamin seviyesi, CD4 lenfosit miktarı ve klinik olarak AIDS’e ilerleyiş ölçüldü.12 hastada klinik ilerleyerek AIDS gelişti. Bu kötüleşen hastalara, tekrar B12 vitamin, e bakıldı ve hepsinde B12 vitamin eksikliğinin gelişmiş olduğu görüldü. Bunların CD4 hücre sayısı da azalmıştı. Bu sonuca göre B12 vitamin, i*HIV’in progresyonunu gösteren bir belirteç olabilir. B12 vitamin, i*seviyesindeki azalma, B12 vitamin emilimindeki bozukluğa bağlı olarak gelişebilir. Bu durumda diğer vitamin ve minerallerin de yeterince emilemediği düşünülebilinir. İmmün sistem için beslenme önemli olduğu için, beslenme bozukluğuna bağlı olarak vitamin eksikliğinde AIDS’e ilerleyiş artıyor.

Ek olarak B12 vitamin, i in vitro olarak HIV replikasyonunu azaltabilmektedir. HIV tedavisinde B12 vitamin,*i umut vaat etmektedir.
*
B12 Vitamini Hapı,*B12 Vitamini İğnesi*
ALZHEIMER HASTALIĞI ve YAŞLILARDA MENTAL FONKSİYONLARDA BOZULMA:


* Yaşlılardaki mental fonksiyonlardaki bozulmanın çoğunun nedeni besinsel faktörlerin eksikliğidir. Ancak hekimler nadiren bu eksikliği araştırıp bulurlar. Yaşlılarda en sık görülen besin eksikliği, B12 vitamin ve folat eksikliğidir. Her ikisinin eksikliğinde de anemi ya da diğer eksiklik belirtileri gelişmeden mental bozukluklar oluşabilir. Bu yüzden B12 vitamin eksikliği tanısı koymak için anemiyi beklemek yanlıştır. Ayrıca beyin ve diğer dokularda ciddi B12 vitamin eksikliği oluşmadan eritrositler etkilenmeyebilir. Yaşlılarda, mental bozukluk veya depresyon geliştiğinde hekimlerin serum homosistein, kobalamin ve eritrositteki folat seviyesini istemeleri gerekmektedir.

Yeni yapılmış bir çalışmada mental hastalık varlığı araştırmak için gelen ardışık 296 yaşlı hastanın, serum homosistein, kobalamin ve eritrositteki folat seviyesine bakılmıştır.* B12 vitamin veya folik asit eksikliği ile homosistein yüksekliği saptananlara vitamin replasmanı yapıldı. Çalışma sonunda hastaların kliniklerinde belirgin düzelme saptandı.

Bir çalışmada, B12 Vitamini eksikliği, ne bağlı mental bozukluğu gelişenlerin % 61’inde tedavi ile tam düzelme saptanmıştır. %39’unda kliniğin düzelmemesinin sebebi muhtemelen uzun süre B12 Vitamini eksikliği, ne maruz kalınmasıdır. Yapılan çalışmalarda, b12 vitamini eksikliği belirtileri 6 aydan daha kısa süreli olanlarda, tedaviye daha iyi yanıt elde edildiği saptanmıştır. Bir çalışmada; kobalamin eksikliği ve mental fonksiyonlarda bozulma semptomları olan 18 hastaya B12 vitamin tedavisi verildi. Bunlardan sadece 1 yıldan daha az süredir belirtileri olanlarda düzelme saptandı.

Alzheimer hastalarında ciddi B12 eksikliği belirti, si olabilmektedir. B12 vitamin*ve folat desteği ile bazı hastalar tamamen iyileşmektedir. Ancak 6 aydan uzun süredir Alzheimer hastalığı olanlarda çok hafif bir düzelme olmaktadır. Bazı araştırmacılar, B12 vitamin eksikliği, nin süresi uzadıkça destek tedavisine cevap vermeyen geri dönüşümsüz değişiklikler olduğunu düşünmektedir.B12 Vitamini Hapı,*B12 Vitamini İğnesi Astım Etkileri:*

Bir çalışmada astımlı çocuklara haftalık 1 mg intramüsküler B12 Vitamini İğnesi yapıldığında, anlamlı düzelme olduğu olmuştur. 20 hastanın 18’inde daha az solunum çabası ve iştah, uyku ve genel durumda düzelme saptanmıştır.
*
B12 Vitamini Hapı,*B12 Vitamini İğnesi İle Depresyon İlişkisi.*

Yaşlılarda B12 Vitamini*eksikliği, depresyona neden olabilir. Altta yatan B12 Vitamini eksikliği, ni düzeltmek, duygu durumunda belirgin düzelmeye neden olmaktadır. Beyinde metilasyonla görevli anahtar moleküllerden birisi tetrahidrobiobterindir (BH4). Bu* bileşik serotonin, dopamin gibi nörotransimitterin aktifleşebilmesi için mutlak gerekli bir koenzimdir. Tekrarlayan depresyonu olanlarda BH4 eksiktir. Bunun da sebebi muhtemelen B12 Vitamini eksikliği, dir. BH4 desteği ile klinik anlamlı derecede düzelmektedir ancak hazır* BH4 yoktur. Ancak folat ve B12, BH4 sentezini arttırabilmektedir.
*
B12 Vitamini Faydaları,*DİYABETİK NÖROPATİ:
*
Diyabetik nöropati tedavisinde B12 vitamin etkilidir. Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Klinik olarak diyabetik nöropati, klasik B12 Vitamini eksikliği, ne oldukça benzemektedir. En iyi sonuç İM uygulama ile alınmakta ise de oral B12 de benzer etki gösterebilir.
*
SPERM MİKTARINDA DÜŞÜKLÜK ve**B12 Vitamini Hapı,*B12 Vitamini İğnesi İle İlişkisi:

B12 vitamin hücre çoğalmasında oldukça önemli olduğu için B12 Vitamini eksikliği sperm miktarında ve hareketliliğinde azalmaya yol açmaktadır. Bir çalışmada sperm sayısı 20 milyon/ml’den düşük olan erkeklere, 1 mg/gün B12 vitamin*verildiğinde, hastaların* %27’sinde sperm sayısı 100 milyon/ml’e yükselmiştir. Başka bir çalışmada sperm sayısı düşük olan* erkeklerin* %57’sinde 6mg/gün B12 vitamin ile sperm sayısında artış saptanmıştır.
*
MULTIPL SKLEROZ ve*B12 Vitamini Hapı,*B12 Vitamini İğnesi İle İlişkisi:

Santral sinir sisteminde (SSS), sinir liflerinin demiyelizasyonuna neden olan durumlardan en iyi bilinenleri: doğuştan B12 vitamin metabolizması bozukluğu olmak ve sonradan B12 Vitamini eksikliği gelişmesidir. Multipl skleroz* SSS’de demiyelizasyona neden olabilen diğer bir bozukluktur. Çalışmalarda, multipl sklerozu (MS) olanların serum, eritrosit içindeki ve SSS’deki B12 vitamin seviyelerinin düşük olduğu gösterilmiştir. MS ile aynı anda B12 Vitamini eksikliği olması hastalığın şiddetini arttırabilir.

Japonyadaki bir çalışmada, MS tedavisinde B12 Vitamini etkinliği araştırılmışdır. MS’li hastalarda serum B12 vitamin seviyesi normal iken, ‘bağlı olmayan B12’ (ansature) bağlama kapasitesinde azalma saptanmıştır. Bu eksiklik de B12 Vitamini hücre içine taşınmasında soruna yol açmaktadır. Diğer bir deyişle, B12 vitamin*için*kapılar kapalı hale geliyor. Aynı çalışmada şiddetli MS’si olan 6 hastaya 60 mg/gün oral metilkobalamin verilmesi ile görsel ve işitsel uyarı iletiminde %30 oranında düzelme saptanmıştır. Motor fonksiyonlarda ise düzelme olmamıştır. Bu sonuçlara göre,afferent duyu yolları B12 vitamin, inden fayda görürken, efferent duyu yolları fayda görmüyor. Başka bir çalışmada, hidroksikobalamin MS ‘de etkisiz bulunmuştur. Dolayısıyla MS tedavisinde en başarılı olan B12 vitamin formu metilkobalamindir.
* * * **
TİNNİTUS,*B12 Vitamini Hapı,*B12 Vitamini İğnesi İle İlişkisi:

B12 vitamini, sinirsel aktivitenin dengelenmesinde görevlidir. Miyelin ve* hücre membran proteinlerinin metilasyonu için B12 vitamin zorunlu bir kofaktördür. B12 Vitamini eksikliği, nde; demiyelizasyon, aksonal dejenerasyon ve nöron ölümüne bağlı olarak nörolojik sorunlar oluşmaktadır. Araştırmacılar; tinnitusu olan ve* işitme kaybı olan sadece işitme kaybı olan ve normal işitenlerdeki B12 vitamin seviyelerini karşılaştırmışlardır. Tinnitus ve işitme kaybı olanlarda* % 47, sadece işitme kaybı olanlarda %27 ve normal grupta %19 oranında B12 Vitamini eksikliği saptanmıştır. Bu sonuçlara göre B12 Vitamini eksikliği* ile işitsel bozukluklar arasında ilişki vardır. Tinnitusta, B12 tedavisi bazı faydalar sağlamaktadır. Kronik tinnitusu* ve işitme kaybı olanlarda *B12 Vitamini Eksiliği seviyesine bakılması tavsiye edilmektedir.
* * * * *

B12 Vitamini Hapı,*B12 Vitamini İğnesi Doz Aralığı.

Günlük alınması önerilen *B12 Vitamini Eksiliği olmaması için*2µg’dır. B12 eksikliği, nde önerilen oral miktar, 2 mg/gün bir ay, daha sonra 1mg/gün’dür. Bu dozlar, MS dışındaki diğer durumlara da uygundur. MS’de daha yüksek doz gerekmektedir. Metilkobalabin, siyanokobalaminden daha etkilidir.
*B12’ye bağlı açık bir toksisite bildirilmemiştir.

B12 Vitamini Faydaları,*B12 Vitamini Ne İşe Yarar
*
*Kimyasal reaksiyonlarda B12 vitamini, folik asidi tekrar aktive etmekle görevlidir. Sınırda folat eksikliği olanlarda, B12 eksikliği, folat yetmezliğine yol açabilir. Yüksek doz folik asit alımı,B12 eksikliği, ni gizleyebilir. Çünkü folik asit; eritrositteki değişikleri önleyebilirken, beyindeki B12 eksikliği, ni düzeltemez.

B12 melatonin sekresyonunu etkilemektedir. Yaşlılardaki düşük melatonin seviyesinin nedeni, B12 eksikiği olabilir. B12 eksikliği belirti,*si melatonin sekresyonunu düzelterek uyku ritm bozukluklarının tedavisinde güzel bir seçenek olmaktadır.

Kaynak

Kod:
http://www.19mayishastanesi.com/harici-12-kobalamin---b12-vitamini-.html
Hepinize Sağlıklı Günler Dilerim.
Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa yazmaktan çekinmeyin.
Lütfen yorum yapmayı unutmayın.